logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Oznam pre stravníkov ŠJ

Oznam pre stravníkov ŠJ

Úhradu za stravu v školskej jedálni môžete zrealizovať spôsobom:

  • prevodom na účet
  • v hotovosti do pokladne ŠJ

 

  • stravné sa uhrádza do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci
  • Číslo účtu na zasielanie úhrady stravného: 

  SK62 5600 0000 0036 3238 6005

  • do poznámky pre prijímateľa vždy uviesť meno, priezvisko a ročník žiaka pre správne priradenie platby

 

Rozpis poplatkov za stravné v mesiaci  február 2023

 

CENA STRAVY: 

  1. stupeň (1-4 r.)    počet stravných dní 20 x 1,50€ = 30,00 €  + 2 € réžia/ spolu: 32 €      
  2. stupeň(5- 9 r.)   počet stravných dní      20 x 1,70€ = 34,00 € + 2 € réžia/spolu: 36 €

         MŠ                          počet stravných dní     20 x 1,90€ = 38,00 € +  2 € réžia/spolu:  40 €