logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Oznam pre stravníkov ŠJ

Úhradu za stravu v školskej jedálni môžete zrealizovať spôsobom:

  • prevodom na účet
  • v hotovosti do pokladne ŠJ
  • stravné sa uhrádza do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci
  • Číslo účtu na zasielanie úhrady stravného: 

SK62 5600 0000 0036 3238 6005

  • do poznámky pre prijímateľa vždy uviesť meno, priezvisko a ročník žiaka pre správne priradenie platby

 

Rozpis poplatkov za stravné v mesiaci  marec 2023

 

CENA STRAVY: 

  1. stupeň (1-4 r.)      počet stravných dní 18 x 1,50€ = 27,00 €  + 2 € réžia/ spolu: 29,00 €      
  2. stupeň (5- 9 r.)    počet stravných dní      18 x 1,70€ = 30,60 € + 2 € réžia/spolu: 32,60 €

     MŠ                               počet stravných dní     18 x 1,90€ = 34,20 € +  2 € réžia/spolu:  36,20 €

 

 

                                                                                                                                                  Iveta Jurčová

                                                                                                                                                     vedúca ŠJ

Predchadzajúci článok

Ďalší článok