logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

OZNAM pre rodičov budúcich prvákov

Vážení rodičia,

     vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19 bude zápis detí do prvého ročníka organizovaný bez prítomnosti detí a rodičov.

     Vo svojich poštových schránkach si v dňoch 21. – 22. 4. 2020 nájdete obálku s prihláškou dieťaťa do 1. ročníka. Tú je potrebné vyplniť a následne vhodiť do školskej poštovej schránky, ktorá je umiestnená na oplotení pri vstupnej bráne do základnej školy, najneskôr do 30. 4. 2020.

 

     Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

     Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

     Ďalšie informácie potrebné pre zákonných zástupcov predškolákov uverejníme priebežne.

 

                                                                                                                                                    Mgr. Zuzana Jurčišinová

                                                                                                                                                           riaditeľka školy