logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

OZNAM o prerušenej prevádzke MŠ

          Oznamujeme, že z dôvodu nezáujmu rodičov o prevádzkovanie MŠ počas jesenných prázdnin ZŠ

      t.j.  od 30.10.2020 do  02.11.2020 bude   prevádzka   MŠ   so  súhlasom OcÚ  p r e r u š e n á.

 

          Pri nástupe dieťaťa do MŠ je potrebné odovzdať tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

         Tlačivo si môžete stiahnuť tu:  https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf?fbclid=IwAR2BpnJaSpqx7c5kJ-SOzmzn-H-zYdHxLUzZ-ygdwa4__oGTB9f2cz6cwS4