logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

OZNAM

✅Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje rodičom detí MŠ, že na základe usmernenia RÚVZ Bardejov a na základe rozhodnutia zriaďovateľa počas vianočných prázdnin v čase od 21. 12. 2020 do 8. 1. 2021 bude prevádzka MŠ prerušená.

✅Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ č. 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11. 12. 2020 sa vianočné prázdniny pre žiakov ZŠ uskutočnia v termíne od 21. 12. 2020 – 8. 1. 2021.

✅O ďalších potrebných informáciách k návratu do škôl Vás budeme včas informovať.

 

Predchadzajúci článok