logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

OZNAM

OZNAM

                                                             Rozhodnutím Ústredného krízového štábu SR a MŠVVaŠ sa

                             od 26. 10. – 27. 11. 2020 prerušuje prezenčná výučba na 2. stupni ZŠ.

Materská škola
 • Prevádzka funguje v pôvodnom režime.
 • Ak dieťa preruší dochádzku do MŠ v trvaní viac ako 3 dni (počíta sa aj víkend), zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Nosenie rúšok pre deti MŠ je odporúčané.
 • Naďalej realizujeme ranný filter.
Základná škola
 • Vyučovanie žiakov na 1. st. ZŠ bude pokračovať prezenčnou formou (podľa upraveného RH).
 • Ak žiak preruší vyučovanie na viac ako 3 dni po sebe (počíta sa aj víkend), po príchode do školy predkladá písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti.
 • Nosenie rúšok pre žiakov ZŠ je povinné.
 • Naďalej realizujeme ranný filter.
ŠKD
 • Prevádzka ŠKD je zabezpečená v nezmenenom čase a za nezmenených podmienok.
 • Vstup rodičov do budovy školy nie je povolený!!!
 • Výber dieťaťa z ŠKD komunikuje rodič s vychovávateľkou.
Dôležité informácie v súvislosti s výskytom COVID-19
 • Je potrebné dodržiavať všetky opatrenia Ústredného krízového štábu SR.
 • O ďalších zmenách a postupoch Vás budeme včas informovať. Žiadame Vás o sledovanie aktuálneho diania a webovej stránky našej školy, na ktorej budeme aktualizovať potrebné informácie.

 

 

                                                                                                                                                        Mgr. Zuzana Jurčišinová

                                                                                                                                                                  riaditeľka školy

 

                                                                                                                                                               

Predchadzajúci článok

Ďalší článok