logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník na základe usmernenia RÚVZ v Bardejove a so súhlasom zriaďovateľa

prerušuje prezenčný výchovno-vzdelávací proces

pre deti v MŠ a žiakov v ZŠ

od 30. 9. 2020 (streda) – 9. 10. 2020 (piatok)

a prechádza na dištančné vzdelávanie z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19.

 

Dôrazne odporúčame, aby sa žiaci počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí,  miest s veľkým počtom ľudí, krúžkov, ZUŠ. Je potrebné minimalizovať osobné kontakty.

 

O ďalších zmenách a postupoch Vás budeme včas informovať. Žiadame Vás o sledovanie aktuálneho diania a webovej stránky našej školy, na ktorej budeme potrebné informácie aktualizovať.

 

 

                  

                                                                                                     Mgr. Zuzana Jurčišinová

                                                                                                            riaditeľka školy