logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník v súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje riaditeľské voľno dňa 6. 4. 2022 žiakom tried 8. A a 8. B z organizačných dôvodov: Testovanie 9 – 2022.

Vyučovanie žiakov 1. – 7. roč. bude prebiehať prezenčne podľa riadneho RH.