logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Oznam

Milí rodičia,

       všetci si uvedomujeme náročnosť obdobia, ktoré momentálne prežívame. Situácia, v ktorej sa nachádzame, je nová pre všetkých – nielen pre deti a rodičov, ale aj pre učiteľov.

        Učitelia posielajú Vašim deťom úlohy, ktoré majú počas dňa riešiť. Sme si vedomí, že niektoré úlohy sa nedajú splniť na počkanie a do konkrétneho časového limitu. Dôvody môžu byť rôzne – technický problém, nedostatočné technické vybavenie či vyťaženosť média inými členmi rodiny.  Stačí, ak úlohy zadané učiteľmi budú vypracované aj v popoludňajších hodinách.

        V prípade nejasností kontaktujte učiteľov.

     Prosím, nabádajte svoje deti k pravidelnej činnosti a k vzdelávaniu sa, no tiež si užívajte spoločné chvíle s rodinou.

         Prajem Vám veľa sily a rodinnej pohody.

     

         Mgr. Zuzana Jurčišinová

                  riaditeľka školy

Predchadzajúci článok