logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

OZNAM

OZNAM – prerušenie prezenčného vyučovania v niektorých triedach ZŠ s MŠ Hertník

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje rodičom žiakov tried: B, 7. A a 8. B, že na základe nariadenia RÚVZ BJ a rozhodnutia riaditeľky školy z dôvodu ochorenia COVID-19 u pedagogickej zamestnankyne, nastupujú tieto triedy od zajtra (13. 10. 2021) do povinnej 10-dňovej karantény. Žiaci týchto tried budú vzdelávaní dištančne podľa pokynov triednych učiteľov.

  • Žiaci 9. A pokračujú v plnení povinnej 10-dňovej karantény od 11. 10. 2021.
  • Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov.
  • Žiaci ostatných tried (1. – 2., 3. – 4., 5. A, 6. A, 7. B, 8. A), ktorí nemajú žiadne príznaky choroby, pokračujú riadne v prezenčnom vyučovaní. Prezenčné vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín, každý deň budú žiaci končiť 5. hodinou.
  • ŠKD bude riadne v prevádzke.
  • Ďalšie informácie poskytneme priebežne cez TU.

Predchadzajúci článok