logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

OZNAM

OZNAM v súvislosti so situáciou COVID-19

 

  • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje rodičom žiakov  1 a 2. ročníka a 5. A triedy, že na základe nariadenia RÚVZ BJ                            a rozhodnutia riaditeľky školy z dôvodu ochorenia COVID-19 u pedagogickej zamestnankyne, nastupujú tieto triedy                                 od zajtra (21. 9. 2021) do povinnej 10 – dňovej karantény. Žiaci týchto tried budú vzdelávaní dištančne podľa pokynov triednych učiteľov.

 

  • Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov.

 

  • Žiaci ostatných tried, ktorí nemajú žiadne príznaky choroby, nastupujú od zajtra (21. 9. 2021) na prezenčné vyučovanie.

 

  • Každý žiak je pri zajtrajšom nástupe do školy povinný predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, nakoľko bola prerušená dochádzka do školy v trvaní 3 dni po sebe (vrátene víkendu).

Predchadzajúci článok

Ďalší článok