logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

OZNAM

Vážení rodičia,

od 1. 9. 2021 dochádza v zmene v stravovaní (rušia sa obedy zadarmo).

Nárok na stravu má len žiak, ktorý:

  1. žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima;
  2. žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden z rodičov neuplatnil zvýhodnený daňový bonus.

 

V prípade rodičov, ktorí si môžu uplatniť zvýšený a základný daňový bonus,

ODPORÚČAME UPREDNOSTNIŤ DAŇOVÝ BONUS, čo je jednoznačne finančne výhodnejšie.

Ak si rodič uplatní nárok na stravu zadarmo, potom nemá nárok ani na zvýšený ani na základný daňový bonus.

 

Prosíme tých rodičov žiakov, ktorí si chcú UPLATNIŤ STRAVU ZADARMO už od mesiaca september 2021, aby DO 8. 9. 2021 doručili na sekretariát školy:

  1. potvrdenie z UPSVaR, že sú v hmotnej núdzi

alebo

  1. potvrdenie, že ich príjem je na úrovni životného minima

alebo

  1. čestné vyhlásenie o NEUPLATNENÍ zvýšeného daňového bonusu (príloha)

Príloha: https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/Dotacie_strava/cestne_vyhlasenie.pdf?fbclid=IwAR2vEiZyMApNwdEnNOsFgCcUocntb0Z1BanYGMG75NxG1PbRoHrgJ2BcbLc

 

Predchadzajúci článok

Ďalší článok