logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

OZNAM

Ministerstvo školstva s Úradom verejného zdravotníctva, hlavným hygienikom a Ústredným krízovým štábom prijali dňa 24. 3. 2020 tieto opatrenia:

1. Vyučovanie sa prerušuje do odvolania.
2. Ruší sa TESTOVANIE 9 – testovanie deviatakov.
3. Prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára. Prijímačky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj talentové skúšky.
4. Zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční od 15. – 30. apríla a to bez osobnej prítomnosti detí. (Termín upresníme na www stránke školy, na facebooku, aj v miestnom rozhlase.)
5. Podávanie žiadostí na prijatie do MŠ bude od 30. apríla do 31. mája. Ani v tomto prípade nebude potrebné potvrdenie o zdravotnom stave. O termíne zápisu do MŠ Vás budeme presne informovať.

Milí rodičia, milí žiaci,

sme v stave núdze, musíme sa vyhnúť riziku nákazy, minimalizovať osobné kontakty. Dbajme na seba a svoje okolie a robme všetko preto, aby sme to zvládli.

Podľa odporúčaní MŠVVaŠ SR budeme naďalej postupovať v online výučbe, väčšinou bude zameraná na opakovanie učiva.

Žiadame Vás, aby ste dohliadli na zodpovedný prístup svojich detí k plneniu úloh, ktoré dostávajú od učiteľov. V prípade nejasností ich kontaktujte.

O ďalších zmenách a postupoch Vás budeme včas informovať.

Dovolím si ešte upozorniť na nový portál MŠVVaŠ, kde sú prehľadne spracované rôzne informácie, termíny, odporúčania a podpora pre rodičov: https://www.ucimenadialku.sk/podpora/pre-rodicov/

                                                                                                                 Mgr. Zuzana Jurčišinová

                                                                                                                       riaditeľka školy

 

Predchadzajúci článok

Ďalší článok