logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník so súhlasom zriaďovateľa PRERUŠUJE prezenčné vyučovanie pre 1. stupeň ZŠ z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19.
✅ Žiaci 1. st. budú od 22. 3. 2021 vzdelávaní dištančne (každá trieda sa riadi pokynmi svojej triednej učiteľky).
✅ Prevádzka MŠ a výchovno-vzdelávací proces detí MŠ pokračuje riadne v prezenčnej forme.