logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

OZNAM

Informácie k nástupu detí a žiakov do MŠ a ZŠ od 8. 3. 2021
✅ od 8. 3. 2021 pokračuje prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ a prevádzka pre všetky deti MŠ
✅ Pri nástupe do materskej alebo základnej školy je potrebné doniesť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka (dieťaťa) o negatívnom výsledku testu na Covid-19 a potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu, prípadne sa preukázať sms správou s negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní tohto ochorenia nie starším ako 90 dní.
✅ Prehlásenie zákonného zástupcu – viď: Príloha 11a/11c
✅ V prevádzke bude aj ŠKD a školská jedáleň
✅ Vyučovanie na I. stupni bude pokračovať podľa upraveného rozvrhu hodín a to pri dodržaní všetkých povinných hygienických opatrení.
✅ Žiaci II. stupňa pokračujú vo vyučovaní dištančnou formou.
✅ Testovanie rodičov a zamestnancov školy bude prebiehať v Hertníku dňa 5. 3. (piatok). Vyhradený čas pre rodičov a zamestnancov školy – od 15.00 – 16.00 hod., pre ostatných občanov – od 16.00 – 18.00 hod.