logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

OZNAM

Vážení rodičia,
v súlade s nariadením MŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ a Covid školským semaforom nás čaká opäť testovanie aspoň jedného z rodičov žiakov 1. stupňa, rodičov detí MŠ a všetkých pedagogických zamestnancov, ktorí učia prezenčne a tiež všetkých nepedagogických zamestnancov.
Podmienkou pokračovania v prezenčnom vzdelávaní žiakov I. stupňa a pobytu detí MŠ je opäť negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu, prípadne certifikát o prekonaní ochorenia Covid-19. Kópiu negatívneho výsledku testu spolu s čestným vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti odovzdáte pri vstupe do budovy školy.
Testovanie pre rodičov detí a zamestnancov školy bude prebiehať pri OÚ Hertník dňa 14.2.2021 (nedeľa) v čase od 13.00 – 14.00.

Ďalší článok