logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

OZNAM

Vážení rodičia !
Na základe odporúčania MŠVVaŠ, rozhodnutia RÚVZ v Bardejove a okresného krízového štábu sa obnoví prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ a prevádzka pre deti MŠ od 10.2.2021 (streda).
✅ Pri nástupe do materskej alebo základnej školy bude potrebné doniesť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka (dieťaťa) o negatívnom výsledku testu na Covid-19 a kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu, prípadne sa preukázať sms správou s negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní tohto ochorenia nie starším ako 90 dní.
✅ Prehlásenie zákonného zástupcu – viď: Príloha 11a.
✅ V prevádzke bude aj školská jedáleň a školský klub.
✅ Vyučovanie na I. stupni bude pokračovať podľa upraveného rozvrhu hodín a to pri dodržaní všetkých povinných hygienických opatrení: rúško-odstup-ruky.
✅ Žiaci II. stupňa pokračujú vo vyučovaní dištančnou formou.
Príloha 11a:

Predchadzajúci článok