logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

OZNAM

OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV ZŠ

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje rodičom a žiakom ZŠ,

že na základe Plánu návratu detí do škôl vydaného MŠVVaŠ bude vyučovanie v ZŠ prebiehať nasledovne:

I. stupeň II. stupeň
   od 11.1.2021 V oboch stupňoch ZŠ prebieha dištančné vyučovanie. POZOR! Žiaci už nemajú vianočné prázdniny! Riadia sa rozvrhom hodín dištančného vzdelávania a pokynmi triednych učiteľov.
od 18.1.2021 Prezenčné vyučovanie. Rodič môže v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Rodičia budú pred týmto termínom pretestovaní (bližšie informácie doplníme priebežne). Dištančné vzdelávanie podľa upraveného rozvrhu hodín.
od 25.1.2021 Prezenčné vyučovanie. Prezenčné vyučovanie. Predtým budú žiaci pretestovaní podľa vyhlášky ÚVZ SR (bližšie informácie doplníme priebežne).

Podľa MŠVVaŠ je to PLÁN návratu do škôl, ktorý závisí od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Ďalšie dôležité informácie:

Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ zo dňa 4. 1. 2021

podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov:

  1. V šk. r. 2020/2021 sa ruší externé testovanie žiakov 5. roč. ZŠ.
  2. Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.
  3. Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční v riadnom termíne 9.  júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra
  4. Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021

Viac informácií nájdete na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

Predchadzajúci článok

Ďalší článok