logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Organizačné zabezpečenie otvorenia školského roka 2020/2021

 

                                                          Materská škola
 • nástup detí do MŠ – 2. 9. 2020 (streda) od 6.30 hod.
 • pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ zákonný zástupca predkladá Čestné prehlásenie – viď. Príloha 1
 • ak dieťa preruší dochádzku do MŠ v trvaní viac ako 3 dni, zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – viď. Príloha 2
                                                          Základná škola
 • nástup žiakov do ZŠ – 2. 9. 2020 (streda) o 9.00 hod.
 • žiaci 1. a 5. ročníka sa zhromaždia na školskom dvore, kde ich budú čakať triedni učitelia a spoločne sa presunú do tried. V prípade nepriaznivého počasia sa zhromaždia pri šatni.
 • so žiakom 1. ročníka môže ísť do školy iba 1 zákonný zástupca
 • žiaci 2. – 4. a 6. – 9. ročníkov budú v časových intervaloch prechádzať zdravotným filtrom a následne pôjdu do svojich tried, kde ich budú čakať triedni učitelia
 • otvorenie šk. roka sa uskutoční prostredníctvom školského rozhlasu
 • stravovanie: triedni učitelia rozdajú žiakom v stredu zápisné lístky. Stravovanie pre žiakov ZŠ sa začína od 3. 9. 2020 (štvrtok). Na obed môže ísť vo štvrtok len ten žiak, ktorý ráno odovzdá zápisný lístok na obed.
 • pri prvom nástupe všetci žiaci školy odovzdajú triednym učiteľom Čestné prehlásenie –viď. Príloha 1
 • ak žiak preruší vyučovanie na viac ako 3 dni, po príchode do školy predkladá písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti – viď. Príloha 2
                                                                             ŠKD
 • prevádzka ŠKD je zabezpečená od 3. 9. 2020 v čase od 6.55 – 7.55 hod. a od 11.45 – 16.00 hod.

 

                                          Dôležité informácie v súvislosti s výskytom COVID-19
 • je potrebné dodržiavať opatrenia založené na princípe R-O-R (rúško, odstup, ruky)
 • nosenie rúšok v termíne od 2. 9. – 14. 9. 2020 je pre žiakov 1. stupňa odporúčané, pre žiakov 2. stupňa, zamestnancov a iné dospelé osoby povinné

 

                                                                                                                    Mgr. Zuzana Jurčišinová

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        riaditeľka školy

 

Príloha 1:

Download (DOCX, 21KB)

Príloha 2:

Download (DOCX, 17KB)