logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Organizácia vyučovania v ZŠ s MŠ Hertník od 19.4.2021

Organizácia vyučovania v ZŠ s MŠ Hertník od 19. 4. 2021

 

dátum

19. – 23. 4. 2021

26. – 30. 4. 2021

3. – 7. 5. 2021

od 10. 5.

       1. stupeň prezenčne

pôvodný RH

prezenčne

pôvodný RH

prezenčne

pôvodný RH

prezenčne

pôvodný RH

8. a 9. roč.

prezenčne

1.adaptačný týždeň

upravený RH

prezenčne

2.adaptačný týždeň

upravený RH

prezenčne

pôvodný RH

prezenčne

pôvodný RH

5., 6., 7. roč.

dištančne prezenčne

1.adaptačný týždeň

upravený RH

prezenčne

2.adaptačný týždeň

upravený RH

prezenčne

pôvodný RH

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie budeme postupovať podľa nariadení RÚVZ.

 

Plán adaptačného obdobia

Počas 1. a 2. adaptačného týždňa budeme postupovať podľa Plánu adaptačného obdobia.

Cieľom adaptačného obdobia je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky pre postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť bezpečné prostredie.

Niektoré zásady z Plánu adaptačného obdobia:

  • adaptačným procesom prechádza každá trieda na II. stupni
  • počas prvého týždňa sa hlavne triedni učitelia venujú socializácii, budú realizovať aktivity vedúce k posilňovaniu vzťahov, komunikácie a spolupráce
  • upravený rozvrh hodín
  • v prípade priaznivého počasia zavádzame pohybové aktivity vo vonkajšom prostredí
  • počas adaptačného obdobia (2 týždne) žiakov neklasifikujeme = obdobie neznámkovania

 

Ďalšie usmernenia a pokyny k organizačnému zabezpečeniu výchovy a vzdelávania

  • naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia na princípe R-O-R (rúško-odstup-ruky)
  • prekrytie tváre (rúška) pre všetkých žiakov je naďalej povinné
  • naďalej realizujeme ranný filter
  • ďalšie informácie poskytnú žiakom i zákonným zástupcom triedni učitelia
Podmienkou nástupu žiaka do školy je:
   

ŽIAK

RODIČ (jedna z možností):

I.stupeň

Čestné vyhlásenie

(odovzdať)

——- = negatívny test max. 7 dní

ALEBO

= prekonanie ochorenia COVID-19 za posledných 180 dní

ALEBO

= 14 dní po 2. dávke očkovania mRNA, 28 dní po 1. dávke očkovania vektorovou vakcínou

ALEBO

= 14 dní po 1. dávke očkovania mRNA alebo vektorovou vakcínou a zároveň prekonanie ochorenia COVID-19 za posledných 180 dní

ALEBO

= potvrdenie o zdravotnom stave s kontraindikáciou, ktorá neumožňuje vykonanie testu

II. stupeň

Čestné vyhlásenie

(odovzdať)

 

 

 

= negatívny test, max. 7 dní

 

ALEBO

= prekonanie ochorenia COVID-19 za posledných 180 dní

 

ALEBO

= potvrdenie o zdravotnom stave s kontraindikáciou, ktorá neumožňuje vykonanie testu

V prípade potreby môžu testovanie žiaci a zákonní zástupcovia absolvovať v Hertníku, vo svojich obciach alebo v inom ľubovoľnom odberovom mieste.

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka pre I stupeň – príloha 11/a ; pre II. stupeň – príloha 8/a stiahni tu: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/

Vysvetlivky:

Vakcína:       = mRNA – napr. Pfizer, Moderna;                     = vektorová – napr. AstraZeneca

Podmienkou nástupu dieťaťa do MŠ je

DIEŤA

RODIČ (jedna z možností):

Čestné prehlásenie   + ——– bez testu = negatívny test max. 7 dní

ALEBO

 = prekonanie ochorenia COVID-19 za posledných 180 dní

ALEBO

 = 14 dní po 2. dávke očkovania mRNA, 28 dní po 1. dávke očkovania vektorovou vakcínou

ALEBO

 = 14 dní po 1. dávke očkovania mRNA alebo vektorovou vakcínou a zároveň prekonanie ochorenia COVID-19 za posledných 180 dní

ALEBO

= potvrdenie o zdravotnom stave s kontraindikáciou, ktorá neumožňuje vykonanie testu

V prípade potreby môžu testovanie žiaci a zákonní zástupcovia absolvovať v Hertníku, vo svojich obciach alebo v inom ľubovoľnom odberovom mieste.

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa – príloha 11/a      stiahni tu: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/

Vysvetlivky:

Vakcína:       = mRNA – napr. Pfizer, Moderna;                     = vektorová – napr. AstraZeneca