logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Opatrenia v MŠ platné od 1. 6. 2020

Povinnosti rodičov

 

  • pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predkladá zákonný zástupca dieťaťa písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia
  • zákonný zástupca (sprevádzajúca osoba) odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťaťu zmeria teplotu
  • zákonný zástupca (sprevádzajúca osoba) a dieťa si pri vstupe do MŠ dezinfikuje ruky
  • zákonný zástupca (sprevádzajúca osoba) sa v šatni zdržiava max. 10 minút
  • sprevádzajúce osoby majú prísny zákaz pohybovať sa po vnútorných priestoroch MŠ!
  • dieťa musí mať v skrinke 1 rúško
  • pri pobyte v interiéri a exteriéri MŠ deti nemusia nosiť rúška
  • zákonný zástupca (sprevádzajúca osoba) musí mať rúško po celý čas pobytu

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Mgr. Zuzana Jurčišinová

                                                                                                                                riaditeľka školy