logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Opatrenia platné od 1.6.2020

POVINNOSTI RODIČOV:

 • Pri prvom nástupe do budovy školy odovzdá žiak vyhlásenie rodiča/zákonného zástupcu o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a o  bezinfekčnosti domáceho prostredia.
 • Žiakovi bude odmeraná teplota a vykonaná dezinfekcia rúk.
 • Žiak nemôže mať zvýšenú teplotu a nesmie prejavovať príznaky prenosného ochorenia.
 • V prípade, že žiak bude chýbať v škole tri dni, opäť prinesie vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Do budovy žiak vchádza s rúškom na tvári.
 • Rodič zabezpečí žiakovi hygienické vreckovky a náhradné rúško, ktoré bude uložené v igelitovom vrecúšku.
 • Sprevádzajúce osoby do budovy školy nevstupujú!
 • Postup pri odhlasovaní žiaka zo stravovania sa nemení.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID_19, bezodkladne informujte o tejto situácii príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať nasledovne:
 1. – 4. ročník:    6. 50 – 7.55 – ŠKD         8. 05 – 11.40 – 1. – 4. vyučovacia hodina             11. 45 – 16.00 – ŠKD
 1. ročník:           7.10 – 11.40 – 1. – 5. vyučovacia hodina
 2. – 9. ročníky pokračujú v dištančnom vzdelávaní.