logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Olympijský odznak všestrannosti

Žiaci 6.A sa zapojili do celoslovenského kola olympijského odznaku všestrannosti OLOV. Podmienkou bolo absolvovať povinnú batériu testov: člnkový beh, výdrž v zhybe, vytrvalostný člnkový beh, sed-ľah, skok do diaľky z miesta, hod medicinbalom vpred. Po ukončení testovania boli tieto výsledky vyhodnotené. Žiaci obdržali certifikát výkonnosti. Olympijský odznak všestrannosti sa podarilo získať a možnosť reprezentovať našu školu na krajskom kole týmto žiakom:

  • Dominika Sabolová – strieborný odznak 94%
  • Ján Kunec – bronzový odznak 89%
  • Boris Šarišský – bronzový odznak 89%
  • Adam Sekerčák – bronzový odznak 88%
  • Zuzana Poláková – bronzový odznak 88%

Blahoželáme k úspechu!

Predchadzajúci článok

Ďalší článok