logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Olympiáda z ruského jazyka

Dňa 19.12.2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z ruského jazyka, ktorého sa zúčastnili žiaci ktorého sa zúčastnili žiaci 7.-9.ročníka. Žiaci si overili svoje vedomosti v piatich súťažných kolách: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, kulturologický test, rozprávanie na základe vizuálneho podnetu a rozhovor na jednu z piatich tém. Z deviatich súťažiacich sa na 1.mieste umiestnila Zuzana Jutková z 8.A triedy, 2.miesto si vybojovala Katarína Harčariková z 9.A triedy a 3.miesto Richard Šviržovský z 9.A triedy. Po ťažkej práci mohli súťažiaci ochutnať čaj s „vareniem“, ktorý si pripravili so samovaru. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme!

Mgr. Antónia Šverhová

Predchadzajúci článok

Ďalší článok