logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Noc výskumníkov 2019

Už tradične posledný septembrový piatok patril festivalu Európska noc výskumníkov. A tak sa výskumníci – siedmaci vybrali 27.9.2019 do OC Optima Košice, kde sa konal už 13. ročník tohto festivalu. Mottom tohtoročného festivalu bolo Život ako ho (ne)poznáme. Siedmaci navštívili rôzne stánky venované matematike, fyzike, chémii, biológii, histórii, ale aj novým technológiám ako nanotechnológia, robotika. Okrem prírodovednej oblasti sa siedmaci dozvedeli niečo viac o sociológii, finančníctve a  bankovníctve. Aj vďaka takýmto aktivitám sa podnecuje v žiakoch zvedavosť, kreativita a túžba po vzdelaní. Mgr. Eva Mlynárová.