logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Noc cudzích jazykov

Úvodná výzva žiakom vymyslieť názov svojich tímov odštartovala 5. ročník trojjazyčnej školskej akcie. Na dlho očakávané podujatie sa vydalo 58 žiakov druhého stupňa. Vyučujúce cudzích jazykov pre nich pripravili množstvo aktivít, ktoré spoločne realizovali počas celej noci.
Pri pohybovo-vedomostnej aktivite „Spoznaj svoje vyučujúce“ bolo potrebné využiť nielen jazykové zručnosti anglického, nemeckého a ruského jazyka, pamäťové schopnosti, ale aj vytrvalostný beh. Po namáhavej súťaži sa žiaci posilnili chutnou pizzou.
Nočná hodina ich neodradila od sústredenia sa na nácvik divadelných ukážok v cudzom jazyku. V aktivite „Časti ľudského tela“ modely a modelky pózovali súťažiacim, ktorí si zopakovali slovnú zásobu ľudského tela trojjazyčne.
Žiaci preukázali výdrž v aktivite „Uhádni, čo to je“, v ktorej sa jednotlivci predviedli vo vysvetľovaní slov.
Príjemná atmosféra bola až do konca plná napätia, zábavy a elánu. Bohatý program sme zavŕšili spoločným belgickým tancom a krátkou diskotékou. Po nej si spolu s pani učiteľkami vyskúšali spať na mieste, kde trávia celý školský rok.
Mgr. Mária Hudáková

Predchadzajúci článok