logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Noc čítania Biblie

V čase, keď sa celý svet pripravuje osláviť príchod Mesiáša a tma skoro zaplavuje svet – v čase Adventu – sme na našej škole Božím slovom zapaľovali oheň lásky v našich srdciach Nocou čítania Biblie. Tento rok je vyhlásený ako  prípravný rok  osláv 400 stého výročia od mučeníckej smrti  troch Košických mučeníkov. Naša obec si to zvlášť pripomína, lebo telá mučeníkov boli niekoľko rokov pochované práve v krypte nášho kostola Sv. Kataríny Alexandrijskej. V súčasnosti sa tu nachádzajú ich relikvie, takže sú stále s nami. Preto sme aj my noc začali svätou omšou a v škole odhalením obrazu Košických mučeníkov, ktorý vzišiel z rúk nášho nadaného žiaka, a predstavením ich svätého života. Stali sa svetlom a soľou pre tento svet vo svojej dobe a my sa chceme od nich učiť byť verní Pánovi, byť svetlom a soľou pre dnešný svet. Čítaním knihy Rút a Evanjelia podľa Matúša sme sýtili naše hladné duše a chutnou pizzou naše telá. Hravými aktivitami sme ukázali naše vedomostné i umelecké vlohy a na odpočinok nás postupne odprevádzal kráľ Šalamún. Po krátkej noci sme ráno modlitbou oslávili Boha a telesne unavení ale duchovne nabití sme sa rozišli s odhodlaním „byť verní Pánovi“. Mgr. Kristína Semánková.