logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Noc čítania Biblie

V roku Božieho slova, na sviatok svätej Lucie, nositeľky svetla a v čase očakávania Vianoc sme sa opäť zišli, aby sme v našej škole prežili adventnú noc čítaním Biblie. Božie slovo je svetlom pre naše nohy a práve svetlo bolo symbolom nielen tohto času, ale aj našej noci. Svetlo sviečok prinieslo Sväté písmo medzi nás tak, ako Svetlo z neba prišlo na tento svet, aby vyhnalo všetku tmu. Aj cestu do kostola na stretnutie so Svetlom nám osvecovali lampáše. Noc s Božím slovom nám ubehla rýchlo, k čomu prispeli aj zaujímavé aktivity a v závere film Evanjelium podľa Jána. Tí najvytrvalejší už toho veľa nenaspali, ale domov sme všetci odchádzali s heslom „Sme deti svetla!“. Síce trochu unavení, ale plní zážitkov zo spoločenstva s Božím slovom. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Noci čítania Biblie. Mgr. Semánková.

 

Predchadzajúci článok

Ďalší článok