logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Návšteva Okresnej knižnice D. Gutgesela v Bardejove

Dňa 23. 10. 2018 sme sa so žiakmi piateho ročníka vybrali na návštevu inštitúcie ukrývajúcej v sebe množstvo kníh rôznych žánrov, tém, ale aj ilustrácií. Áno, naše kroky smerovali do Okresnej knižnice D. Gutgesela v Bardejove. Zvedaví a nedočkaví piataci boli v úvode exkurzie poučení o knižných a informačných službách. Prechádzkou po jednotlivých oddeleniach sa dozvedeli, aké knihy sa tam nachádzajú, akým spôsobom sú uložené, ale aj to, že knihovníci a knihovníčky im pri „pátraní“ po kniheveľmi radi pomôžu a poradia. V druhej časti exkurzie sme sa presunuli na oddelenie pre deti a mládež, kde si pre nich pani knihovníčka pripravila aktivity zamerané na povesť o vzniku Bardejova. Žiaci prakticky predviedli zvyky a tradície na Šariši – zatancovali a zaspievali ľudové piesne. V závere si každý žiak vyrobil svoj vlastný erb. Aj táto návšteva knižnice nás presvedčila, že knihy majú nezastupiteľné miesto v živote čitateľa každého veku.

Mgr. Andrea Šoltésová

Predchadzajúci článok

Ďalší článok