logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

NÁVRAT ŽIAKOV 8. a 9. ROČ. NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE

 Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12. 4. 2021 Vám oznamujeme, že od 19. 4. 2021 (pondelok) nastupujú žiaci 8. a 9. ročníka na PREZENČNÚ formu vyučovania.

✅ Podmienkou nástupu žiakov týchto ročníkov je absolvovanie testovania žiaka (AG alebo PCR-test) a zároveň najmenej jedného z rodičov. Test nesmie byť starší ako 7 dní.

✅ Testovanie môžu žiaci a rodičia (aj z okolitých obcí) absolvovať aj v obci Hertník, ktoré sa uskutoční prednostne pre rodičov detí a žiakov ZŠ s MŠ a žiakov 8. a 9. roč. ZŠ dňa 16. 4. 2021 (piatok) v čase od 15.00 hod. – do 16.00 hod.

✅ V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 3801/2021 zo dňa 28. 2. 2021 zverejnenom v Zbierke zákonov SR pod číslom 123/2021 bude škola VYŽADOVAŤ ČESTNÉ VYHLÁSENIE o bezinfekčnosti (https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/ : príloha 8a) a predloženie negatívneho výsledku testu k nahliadnutiu. Bez tohto vyhlásenia žiak do školy nastúpiť nemôže.

✅ Pri návrate do školy budeme postupovať podľa metodického usmernenia MŠVVaŠ SR (Návrat žiakov do škôl) a podľa vytvoreného Plánu adaptačného vzdelávania, ktoré bude trvať min. 1-2 týždne.

✅ Školská jedáleň bude riadne v prevádzke.

✅ Autobusová doprava bude fungovať od 19. 4. 2021 v režime školského vyučovania.

✅ Ďalšie potrebné informácie budeme dopĺňať priebežne.

Príloha 8a: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-12-4-2021/