logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Návrat žiakov 5. – 7. ročníkov na PREZENČNÉ VYUČOVANIE od 26.4.2021

NÁVRAT ŽIAKOV 5. – 7. ROČ. NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE od 26. 4. 2021

Podmienkou nástupu žiaka do školy je:

    ŽIAK RODIČ (jedna z možností):
  = negatívny test max. 7 dní

ALEBO

= prekonanie ochorenia COVID-19 za posledných 180 dní

ALEBO

= 14 dní po 2. dávke očkovania mRNA, 28 dní po 1. dávke očkovania vektorovou vakcínou

ALEBO

= 14 dní po 1. dávke očkovania mRNA alebo vektorovou vakcínou a zároveň prekonanie ochorenia COVID-19 za posledných 180 dní

ALEBO

= potvrdenie o zdravotnom stave s kontraindikáciou, ktorá neumožňuje vykonanie testu

II. stupeň Čestné vyhlásenie

(odovzdať)

 

 

 

= negatívny test, max. 7 dní

 

ALEBO

= prekonanie ochorenia COVID-19 za posledných 180 dní

 

ALEBO

= potvrdenie o zdravotnom stave s kontraindikáciou, ktorá neumožňuje vykonanie testu

V prípade potreby môžu testovanie žiaci a zákonní zástupcovia absolvovať v Hertníku, vo svojich obciach alebo v inom ľubovoľnom odberovom mieste.
Vysvetlivky:

Vakcína:

= mRNA – napr. Pfizer, Moderna

= vektorová – napr. AstraZeneca

V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 3801/2021 zo dňa 28. 2. 2021 zverejnenom v Zbierke zákonov SR pod číslom 123/2021 bude škola VYŽADOVAŤ ČESTNÉ VYHLÁSENIE o bezinfekčnosti (https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou…/ : príloha 8a) a predloženie negatívneho výsledku testu k nahliadnutiu. Bez tohto vyhlásenia žiak do školy nastúpiť nemôže.

 

  • Pri návrate do školy budeme postupovať podľa metodického usmernenia MŠVVaŠ SR (Návrat žiakov do škôl) a podľa vytvoreného Plánu adaptačného vzdelávania, ktoré bude trvať min. 1-2 týždne.
  • Školská jedáleň bude riadne v prevádzke.
  • Ďalšie potrebné informácie budeme dopĺňať priebežne.