logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Naši záchranári úspešní aj na krajskom kole !!!

V Bardejove sa po roku znova uskutočnilo okresné kolo Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Vyhlasovateľom bola sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a organizátorom odbor krízového riadenia Okresného úradu v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom, Spolkom červeného kríža a s mestskou políciou. 

Na dvadsaťdva družstiev zo základných škôl z celého okresu Bardejov čakalo šesť súťažných disciplín – písomné testy a zručnostné úlohy – civilná ochrana, pohyb a pobyt v prírode, zdravotnícka príprava, ošetrenie úrazu, hasenie malých požiarov a určenie správneho hasiaceho prístroja či streľba zo vzduchovej pušky. „Zmyslom bolo to, aby sme dokázali pripraviť deti pre život, pre prípad, ak by bolo treba niekomu pomôcť,“ prezradil prednosta Okresného úradu v Bardejove Miroslav Bujda. Práve takéto súťaže pripravujú žiakov na možné riziká vyplývajúce najmä z pôsobenia následkov živelných pohrôm, havárií, katastrof alebo teroristických útokov s dôrazom na civilnú ochranu.

Traja na kraj  Na krajské kolo postúpili najlepšie tri tímy – bronz získala Základná škola s materskou školou Hertník A, striebro Základná škola na Wolkerovej ulici v Bardejove a zlato Základná škola s materskou školou Hertník B. „Súťažilo sa v pohode, počasie bolo pekné, všetko sme vedeli, čiže bolo to super, “ zhodnotila kapitánka víťazného družstva Viktória Majirská. „Mne sa súťažilo veľmi dobre, asi aj celému nášmu kolektívu,“ okomentovala kapitánka bronzového družstva Radka Katrničová. A čo bolo na súťaži najťažšie a najľahšie? „Najťažšia bola asi streľba zo vzduchovky, tam sme strelili len dva terče a to bolo najťažšie asi pre celý kolektív,“ dodala Katriničová. „Pre nás bola tiež tá streľba a ja som sa najviac bála na zdravotnícku, ale na streľbe sme mali najmenej bodov,“ doplnila Majirská. Podľa oboch dievčat bola najjednoduchšia topografia a test. Krajského kola Súťaže mladých záchranárov CO, ktoré sa uskutočnilo na Sigorde pri Prešove sa zúčastnili družstvá „A“ a „B“ zo Základnej školy s materskou školou Hertník a Základná škola Kružlov, ako náhradník za Základnú školu Wolkerova Bardejov. Najlepšie z nich sa umiestnilo družstvo Základnej školy s materskou školou Hertník B, ktoré z 39 družstiev v kraji skončilo na peknom piatom mieste, keď len 2 body ich delilo od celkového víťazstva.

Predchadzajúci článok

Ďalší článok