logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Mesiac s najväčším Slovákom

4.5.1919 otriasla Slovenskom správa o tragickej smrti M. R. Štefánika nášho najväčšieho Slováka. V tomto jubilejnom roku, s cieľom objavovať osobnosti našej histórie, si aj naša škola pripomenula túto udalosť rôznymi aktivitami. V pondelok 6.5. sme si reláciou v školskom rozhlase priblížili život a dielo tohto duchom veľkého človeka. Počas celého mesiaca si žiaci mohli vo vestibule školy na vystavenom paneli, z ktorého sa na nás díval sám Štefánik vytvorený Matúšom Kunecom z 9.B triedy, prezerať a obdivovať pestrosť a bohatosť jeho života. Informácie na obrázkoch mohli žiaci ôsmeho a deviateho ročníka využiť vo vedomostnom kvíze. Vedomostné sily si zmeralo sedem družstiev v troch súťažných kolách. Za víťazným družstvom z 9.B triedy sa umiestnili družstvá ôsmakov. Za výborné výkony a dobrú atmosféru boli odmenení všetci súťažiaci. Hoci žil krátko, svoj život naplnil ako málokto z ľudí. Posolstvom a pozitívnym postojom k životu tohto velikána sa chceme aj my motivovať k plnému prežívaniu a využívaniu svojich talentov pre dobro rodiny, školy i celého národa. Mgr. Kristína Semánková