logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Matematický klokan

Dňa 21. marca 2019 33 žiakov našej školy riešilo úlohy medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan. V každej kategórii (1. – 9. roč.) sme mali zastúpenie a medzi úspešných riešiteľov patria Sameul Sekerčák a Klára Kunecová(2. roč.), Karolína Vardzaľová (5.A), Daniel Novák a Dávid Putnocký (5.B), Sofia Nováková (7.A), Tobiáš Jutka (9.B). Školským šampiónom sa stala Klára Kunecová. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.