logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

MAREC – MESIAC KNIHY

„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť
a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“
J. A. Komenský
Marec je mesiacom, v ktorom vzdávame hold knihe ako studnici poznatkov, múdrostí, ponaučení, ale aj zábavy. Možno tieto superlatívy pre knihu už nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa menej možností vzdelávania a získavania informácií ako dnes, no napriek tomu má kniha v bežnom i študentskom živote svoje stále miesto. Ak hovorím o knihách, nemám na mysli len rozprávky, príbehy, romány a poéziu, ktoré sa nám ponúkajú na pultoch kníhkupectiev, knižníc alebo vlastných domácich zbierok, ale aj učebnice, encyklopédie či slovníky, ktoré sú našimi sprievodcami počas bežných školských dní. Aj my sme si na našej škole pripravili mnoho aktivít venovaných knihám. Žiaci 6. A a 6. B triedy navštívili obecnú knižnicu, kde mali možnosť prezrieť si rôzne druhy kníh. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry pracujeme s textami a žiakov podnecujeme ich k aktívnej práci s textom. A tak sme si pre žiakov 5. – 7. ročníka pripravili kvíz a pracovné listy zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti. V jednotlivých triedach sme diplomom a malou drobnosťou odmenili troch najúspešnejších v zvládnutí úloh. Dramatická výchova dala žiakom priestor výtvarne i slovom spracovať svojho obľúbeného knižného hrdinu/ obľúbenú knihu. Aj toto boli aktivity realizované s nádejou vypestovať a prehlbovať u žiakov vrúcny vzťah ku knihám.
                                                                                                          Mgr. Andrea Šoltésová

Predchadzajúci článok