logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO

My, štvorčlenná hliadka žiakov siedmeho ročníka v zložení Júlia Iľková, Viktória Majirská, Matúš Semanek a Mojmír Šinaľ sme sa dňa 13.6.2017 vydali  do Gabčíkova, kde sa konali Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO. Sprevádzala nás p. uč. Kataniková.  Po dlhej a úmornej ceste hasičským autobusom sme konečne dorazili do cieľa. Po ubytovaní a oboznámení sa s pravidlami súťaže nás čakal príjemný  večer s účastníkmi súťaže, ktorý končil diskotékou.

      Na druhý deň nás čakala náročná trať, ktorú sme pod štartovným číslom 8 veľmi dobre  zvládli napriek tomu, že prudké slnko a silný vietor nám ju  znepríjemňoval. Počas behu sme absolvovali úlohy z disciplín civilnej obrany, používanie ochrannej masky, prostriedkov na ochranu s evakuačnou batožinou. Nechýbalo rozpoznávanie signálov civilnej obrany či preukazovanie znalostí z topografie. V záverečnej časti behu nás čakala streľba zo vzduchovej pušky a preukazovanie vedomostí a zručností pri ošetrení zranenia. Overili si komunikáciu na tiesňovej linke 112, v požiarnom sektore hasili a v písomnom tesne preukázali širšie vedomostí z predvedených činností.

    Popoludní nás už čakal zaslúžený výlet loďou, na ktorý sme sa veľmi tešili. Večer sme sa opäť všetci stretli pri spoločných aktivitách a diskotéke. V posledný deň sme si boli pozrieť najväčšie vodné dielo Gabčíkovo. Po návrate z výletu nás čakalo vyhodnotenie. Spomedzi 72 družstiev sme skončili sme na 33. mieste, čo nás celkom potešilo, keďže sme sa  takejto celoslovenskej súťaže zúčastnili prvýkrát. Nasledovala rozlúčka s novými priateľmi a organizátormi. Odchádzali sme domov síce celí doštípaní, lebo komárov tam bolo neúrekom, ale s krásnymi spomienkami na nezabudnuteľné chvíle a s novými skúsenosťami. Veľká vďaka patrí p. uč. Polákovej, ktorá nás zodpovedne pripravovala na súťaž a tiež p. Sterankovi a p. uč. Kataníkovej, ktorá to tam s nami vydržala 🙂  Dúfame, že o rok naše výkony vylepšíme, už teraz sa tešíme! Júlia Iľková a Viktória Majirská, 7. ročník.