logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Jesenné prázdniny pre žiakov ZŠ

Základná škola s materskou školou Hertník, Hertník 261, 086 42  Hertník

 

OZNAM

 

      Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23. 10. 2020 sa jesenné prázdniny v šk. r. 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. 10., 2. 11., 6. 11., 9. 11. 2020.

      V týchto dňoch nebude prebiehať ani dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. st. ZŠ.

      Naďalej platí, že ak žiak preruší vyučovanie v trvaní viac ako 3 dni (počíta sa aj víkend a prázdniny), po príchode do školy predkladá písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 

                                                                             

                                                                         Mgr. Zuzana Jurčišinová

                                                                            riaditeľka školy

Tlačivo o bezinfekčnosti si môžete stiahnuť tu:https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf?fbclid=IwAR2BpnJaSpqx7c5kJ-SOzmzn-H-zYdHxLUzZ-ygdwa4__oGTB9f2cz6cwS4