logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Voľné pracovné miesta

 

Informácia o voľných pracovných miestach na základe § 11a zákona č. 390/2011 Z. z.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

p.č. Názov zamestnávateľa Kategória zamestnania Kvalifikačné predpoklady Požadované doklady Iné súvisiace požiadavky Kontakt Poznámky
1. Základná škola s MŠ Hertník učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie VŠ II.stupňa- Anglický jazyk doklad o vzdelaní potvrdenie o zdrav. spôsobilosti na výkon povolania výpis z registra trestov žiadosť do 10.6.2012, nástup ku 1.9.2012 zshertnik@zshertnik.sk

 

 

 

054/4791134

neaktuálne
2. Základná škola s MŠ Hertník učiteľ pre predprimárne vzdelávanie Úplne stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre MŠ doklad o vzdelaní lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania výpis z registra trestov profesijný životopis vítaná evidencia na úrade prácenástup ku 1.9.2013 zshertnik@zshertnik.sk

 

 

 

054/4791134

neaktuálne
3. Základná škola s MŠ Hertník učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie VŠ II.stupňa- Anglický jazyk doklad o vzdelaní potvrdenie o zdrav. spôsobilosti na výkon povolania, výpis z registra trestov, profesijný životopis aktuálny nástup

 

 

 

máj 2016

zshertnik@zshertnik.sk

 

 

 

054/4791134

neaktuálne
4. Základná škola s MŠ Hertník vedúca zariadenia školského stravovania (50 % úväzok) Úplne stredné odborné vzdelanie s maturitou v oblasti spoločného stravovania doklad o vzdelaní potvrdenie o zdrav. spôsobilosti (zdravotný preukaz) aktuálny nástup 1.12.2016 zshertnik@zshertnik.sk

 

 

 

054/4791134

neaktuálne
5. Základná škola s MŠ Hertník učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie na kratší prac.čas (6 hod. týždenne) VŠ II.stupňa- Nemecký jazyk doklad o vzdelaní potvrdenie o zdrav. spôsobilosti na výkon povolania, výpis z registra trestov, profesijný životopis aktuálny nástup 1.12.2016 zshertnik@zshertnik.sk

 

 

 

054/4791134

neaktuálne
6. Základná škola s MŠ Hertník učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie VŠ II.stupňa- Fyzika, Technická výchova doklad o vzdelaní potvrdenie o zdrav. spôsobilosti na výkon povolania, výpis z registra trestov, profesijný životopis aktuálny nástup 1.12.2016 zshertnik@zshertnik.sk

 

 

 

054/4791134

neaktuálne
 7. Základná škola s MŠ Hertník vychovávateľka ŠKD úplné stredné odborné vzdelanie v št. odbore vychovávateľstvo žiadosť o prijatie, profesijný životopis aktuálny nástup 1.9.2017 zshertnik@zshertnik.sk

 

 

 

054/4791134

09030617 774

 neaktuálne 
8. Základná škola s MŠ Hertník učiteľka pre predprimárne vzdelávanie s I. atestáciou úplné stredné odborné vzdelanie – učiteľstvo pre MŠ žiadosť o prijatie, profesijný životopis aktuálny nástup 1.9.2017 zshertnik@zshertnik.sk

 

 

 

054/4791134

09030617 774

 neaktuálne 
9. Základná škola s MŠ Hertník učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie VŠ II. stupňa – aprobácia SJL žiadosť o prijatie, profesijný životopis aktuálny nástup 1.9.2017 zshertnik@zshertnik.sk

 

 

 

054/4791134

09030617 774

 neaktuálne
10. Základná škola s MŠ Hertník učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie VŠ II. stupňa – aprobácia

 

 

 

NEJ

žiadosť o prijatie, profesijný životopis, doklad o vzdelaní, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov aktuálny nástup 1.9.2018 zshertnik@zshertnik.sk

 

 

 

054/4791134

09030617 774

neaktuálne
11. Základná škola s MŠ Hertník pracovná pozícia: prevádzkový zamestnanec – pracovná sila v ŠJ  úväzok: 50%      ponúkaná mzda (brutto): 312 €/mes. nevyžaduje sa odborné vzdelanie

žiadosť o prijatie, profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,odborná spôsobilosť pre prácu s potravinami, zdravotný preukaz

aktuálny nástup 1.1.2019 zshertnik@zshertnik.sk

 

 

 

054/4791134

0903617 774

neaktuálne
12. Základná škola s MŠ Hertník

pracovná pozícia:

kuchárka v ZŠS 

úväzok: 100%

ponúkaná mzda (brutto): 637 €/mes.

stredné odborné vzdelanie

žiadosť o prijatie, profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, zdravotný preukaz

aktuálny nástup:

1.9.2019

          zshertnik@zshertnik.sk

 

054/4791134

0903617 774

neaktuálne
13.

 

Základná škola s MŠ Hertník

 

učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie na čiastočný úväzok   

  ( 14 hod. – 61%)

VŠ II. stupňa –  SJL – HUV

žiadosť o prijatie, profesijný životopis, doklad o vzdelaní, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

aktuálny nástup:

1.9. 2019

zshertnik@zshertnik.sk

 

0903 617 774

neaktuálne
14.

Základná škola s MŠ Hertník

učiteľ II. stupňa

(100% úväzok)

VŠ II.stupňa- Fyzika, Technika

 

žiadosť o prijatie, profesijný životopis, doklad o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z., súhlas so spracovaním osobných údajov zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. 

nástup od 1.2.2020

zshertnik@zshertnik.sk

 

0903 617 774

neaktuálne
15.

Základná škola s MŠ Hertník

učiteľ II. stupňa

(čiastočný úväzok)

VŠ II.stupňa – SJL – NEJ

žiadosť o prijatie, profesijný životopis, doklad o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z., súhlas so spracovaním osobných údajov zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. 

nástup od 1.9.2020

zshertnik@zshertnik.sk

 

0903 617 774

 

neaktuálne
16.

Základná škola s MŠ Hertník

vedúca zariadenia školského stravovania

(100 % úväzok)

Úplne stredné odborné vzdelanie     s maturitou  v oblasti  stravovania

doklad o vzdelaní potvrdenie o zdrav. spôsobilosti (zdravotný preukaz)

aktuálny nástup 1.9.2022

 

 

zshertnik@zshertnik.sk

0903 617 774

054/4791134

aktuálne