logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Voľné pracovné miesta

 

Informácia o voľných pracovných miestach na základe § 11a zákona č. 390/2011 Z. z.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

p.č. Názov zamestnávateľa Kategória zamestnania Kvalifikačné predpoklady Požadované doklady Iné súvisiace požiadavky Kontakt Poznámky
1. Základná škola s MŠ Hertník pracovná pozícia: prevádzkový zamestnanec – pomocná sila v ŠJ  úväzok: 100%       nevyžaduje sa odborné vzdelanie

žiadosť o prijatie, profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,odborná spôsobilosť pre prácu s potravinami, zdravotný preukaz

aktuálny nástup 01.10.2022 zshertnik@zshertnik.sk

 

054/4791134

0903617 774

neaktuálne
2.

Základná škola s MŠ Hertník

učiteľ II. stupňa s aprobáciou nemecký jazyk + asistent učiteľa

100% úväzok (doplnený o asistenciu učiteľa) 

 

 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – pedagogické zameranie: nemecký jazyk

žiadosť o prijatie, profesijný životopis, doklad o vzdelaní, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

aktuálny nástup: január 2023

zshertnik@zshertnik.sk

054/4791134

0903617 774

neaktuálne
3. Základná škola s MŠ Hertník pracovná pozícia: upratovačka  úväzok: 100%    nevyžaduje sa odborné vzdelanie

žiadosť o prijatie, profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane  osobných údajov

aktuálny nástup: 1.9.2023

zshertnik@zshertnik.sk

054/4791134

0903617 774

neaktuálne
4. Základná škola s MŠ Hertník pracovná pozícia: Školský digitálny koordinátor  úväzok: 50% Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – pedagogické zameranie

žiadosť o prijatie, profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane  osobných údajov

aktuálny nástup: 1.9.2023

zshertnik@zshertnik.sk

054/4791134

0903617 774

neaktuálne
5. Základná škola s MŠ Hertník pracovná pozícia: Pedagogický asistent  úväzok: 100%    V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických
a odborných zamestnancoch

žiadosť o prijatie, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane  osobných údajov

aktuálny nástup: 1.9.2023

zshertnik@zshertnik.sk

054/4791134

0903617 774

neaktuálne