logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne - Sláva Kunecová

 

Tel. číslo – 0908 864 877; 47 91 134

 

 

Dôležité upozornenie

  • Prihlásiť sa na stravovanie v školskej jedálni je možné na základe zápisného lístka u vedúcej ŠJ. Vyhlásiť sa zo stravy je potrebné do 8:00 hod. v príslušný deň u vedúcej ŠJ alebo telefonicky na č. 0903 617 774.
  • Zaplatiť za stravu je potrebné do 10. dňa v príslušnom mesiaci.

 

Poplatky za stravu:

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v ŠJ rovnajúci sa výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je podľa VZN obce určený takto:

MŠ – 1,05 €

I. st. – 0,88 €

II. st. – 0,95 €

 

Výdaj stravy: od 11:40 do 13:15 hod.