logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne - Iveta Jurčová

 

Tel. číslo – vedúca ŠJ: 0944 236 180;  sekretariát ZŠ: 47 91 134

 

ŠKOLSKÝ STRAVOVACÍ SYSTÉM

 

Podrobné informácie k stravovaniu nájdete na Zápisnom lístku stravníka,  ktorý dostanú žiaci pri slávnostnom otvorení školského roka (5. 9. 2022).

V prípade, ak sa rozhodnete, že Vaše dieťa bude využívať obedy , je potrebné:

Vyplniť  Zápisný lístok stravníka a priniesť vedúcej školskej jedálne 6. 9. 2022.

 

V prípade ďalších otázok, volajte prosím, na t.č. 0944 236 180 (vedúca ŠJ: Iveta Jurčová), alebo sa informujte osobne u vedúcej školskej jedálne.

V  prípade neprítomnosti žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14.00 hod. alebo v prípade ochorenia dieťaťa najneskôr do 7.30 hod. ráno osobne alebo na tel. čísle u vedúcej ŠJ  Ivete Jurčovej – 0944 236 180.

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 zo dňa 23. novembra 2021 vydaného obcou Hertník,

sa mení výška finančných nákladov na nákup potravín na jedno jedlo a príspevok zákonného zástupcu

dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín s účinnosťou od 1. januára 2022 nasledovne:

 

  Desiata Obed Olovrant Spolu 

MŠ denné

(stravníci od 2 – 6 rokov)

0,36

0,85

0,24

1,45

Základná škola

(stravníci od 6 – 11 rokov)

 

1,15

 

1,15

Základná škola

(stravníci od 11 – 15 rokov)

 

1,23

 

1,23

Stredná škola
(stravníci od 15 – 18/19 rokov)
 

1,33

 

1,33