logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne - Iveta Jurčová

 

Tel. číslo – vedúca ŠJ: 0944 236 180;  sekretariát ZŠ: 47 91 134

 

ŠKOLSKÝ STRAVOVACÍ SYSTÉM

 

Podrobné informácie k stravovaniu nájdete na Zápisnom lístku stravníka,  ktorý dostanú žiaci pri slávnostnom otvorení školského roka (5. 9. 2022).

V prípade, ak sa rozhodnete, že Vaše dieťa bude využívať obedy , je potrebné:

Vyplniť  Zápisný lístok stravníka a priniesť vedúcej školskej jedálne 6. 9. 2022.

 

V prípade ďalších otázok, volajte prosím, na t.č. 0944 236 180 (vedúca ŠJ: Iveta Jurčová), alebo sa informujte osobne u vedúcej školskej jedálne.

V  prípade neprítomnosti žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14.00 hod. alebo v prípade ochorenia dieťaťa najneskôr do 7.30 hod. ráno osobne alebo na tel. čísle u vedúcej ŠJ  Ivete Jurčovej – 0944 236 180.

Vážení rodičia,

od 1.1.2023 nadobúda platnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 o určení výšky finančných nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD a určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hertník.

 

Výšky mesačných príspevkov:

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov v sume 2,00 € na mesiac za dieťa, podmienkou režijnej úhrady je odobratie aspoň jedného obedu v mesiaci.

 

  Desiata Obed Olovrant Spolu 

MŠ denné

(stravníci od 2 – 6 rokov)

0,45

1,10

0,35

1,90

Základná škola

(stravníci od 6 – 11 rokov)

 

1,50

 

1,50

Základná škola

(stravníci od 11 – 15 rokov)

 

1,70

 

1,70