logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne - Sláva Kunecová

 

Tel. číslo – 0908 864 877; 47 91 134

 

ŠKOLSKÝ STRAVOVACÍ SYSTÉM

Vedenie školy oznamuje, že od 01.01.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, ktorá sa týka poskytovania dotácie na stravu pre deti a žiakov. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k stravovacím návykom.

Z tohto dôvodu sa uskutočnia v novom školskom roku 2019/2020 zmeny v oblasti stravovania.

Podrobné informácie k stravovaniu nájdete na Zápisnom lístku stravníka,  ktorý dostanú žiaci pri slávnostnom otvorení školského roka (2. 9. 2019).

V prípade, ak sa rozhodnete, že Vaše dieťa bude využívať obedy zadarmo, je potrebné:

Vyplniť  Zápisný lístok stravníka a priniesť vedúcej školskej jedálne 3. 9. 2019 do 8.00 hod.

V prípade, že Vaše dieťa nebude odoberať obedy zadarmo počas školského roka, vypíše jeho zákonný zástupca Odhlášku zo stravovania, ktorú si vyzdvihne u vedúcej jedálne alebo na sekretariáte školy.

V prípade ďalších otázok, volajte prosím, na t.č. 0908864877 (vedúca ŠJ: Sláva Kunecová), alebo sa informujte osobne u vedúcej školskej jedálne.

PODMIENKY STRAVOVANIA V ŠJ od 1. 9. 2019 

  • dotácia na stravu sa poskytuje za každý stravovací deň, v ktorom sa žiak ZÚČASTNIL vyučovania najmenej na 1 vyučovacej hodine a REÁLNE ODOBRAL stravu v ŠKOLSKEJ JEDÁLNI!!!
  • v prípade, že sa žiak zúčastnil vyučovania, je prihlásený na stravovanie, ale obed mu reálne vydaný nebol (napr. odišiel skôr zo školy z dôvodu nevoľnosti a podobne), v tomto prípade môže zákonný zástupca odobrať jedlo do obedára, za ktoré uhradí plnú výšku stravného (I. st. – 1,08€, II. st. – 1,16€)
  • V prípade prvého dňa neúčasti žiaka na výchovno-vzdelávacej činnosti z dôvodu ochorenia – ak žiak nebol odhlásený, môže zákonný zástupca odobrať jedlo do obedára, za ktoré uhradí plnú výšku stravného
  • za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje. Zákonný zástupca je povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť príspevok za stravné v plnej výške
  • v prípade neprítomnosti žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14.00 hod. alebo v prípade ochorenia dieťaťa najneskôr do 7.30 hod. ráno,

osobne alebo na tel. čísle u vedúcej ŠJ  S. Kunecovej – 0908 864 877

  • v skratke:

za obed rodič neplatí, ak:   je žiakovi reálne obed vydaný v Školskej jedálni

za obed rodič platí, ak:          a) zabudne dieťa odhlásiť z obeda

                                                    b) odoberie dieťa obed do obedára