logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Rada školy

Členovia za rodičov

Členovia za obecný úrad

Členovia za zamestnancov školy

Mgr. Ivana Lazurová
zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ