logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Okienko rodičom

Milí rodičia,

 

máme spoločný cieľ. Ide nám o to, aby sa všetky naše deti mohli zdravé a živé vracať do  školských lavíc. Blížia sa dvojmesačné prázdniny, čas radosti detí a čas spoločných dovoleniek. Pre deti ale  prázdniny predstavujú veľké riziko úrazu. V tomto období je 100% nárast detských úrazov.

 

Najprv niekoľko štatistických údajov:

V Slovenskej republike priemerne ročne zomrie približne 200 detí a mladistvých do 19 rokov, 2 000 detí a mladistvých sa zraní tak, že majú trvalé následky, 20 000 detí je hospitalizovaných a celkovo sa zraní 200 000 detí. Na Slovensku je ročne viac ako 1 000 otráv detí, niekoľko z nich končí aj smrťou.

Počet úmrtí detí z dôvodu úrazu na Slovensku je tak vysoký, že každoročne by bolo možné zavrieť 7 školských tried!

Vychádzajúc z tejto nelichotivej štatistiky chceme Vašu pozornosť upriamiť na hlavné prázdninové riziká a možnosti, ako predísť alebo aspoň znížiť úrazovosť detí.

 

 1. dopravné nehody predstavujú 21% podiel v úrazovosti detí:

1.1 dieťa chodec:

 • vie Vaše dieťa správne prechádzať cez cestu? Chodí po ľavej strane cesty, pokiaľ chodník nie je súčasťou cesty? Používa za zníženej viditeľnosti reflexné bezpečnostné prvky? Hrá sa na ceste alebo v jej blízkosti? Hrá sa v blízkosti železničnej trate? Hrá sa v blízkosti vodných tokov a plôch?

1.2. dieťa cyklista:

 • cyklistické prilby až v 80% zamedzujú smrteľným úrazom cyklistov. Ročne niekoľko sto detí utrpí vážne úrazy hlavy po páde z bicykla alebo kolieskových korčúľ, kolobežky, či skateboardu. Niektoré tieto úrazy končia smrťou a desiatky detí má trvalé následky. Zabezpečte preto, aby Vaše dieťa nosilo pri bicyklovaní vždy cyklistickú prilbu, ktorú bude mať pevne upnutú. Prikazuje to už aj zákon.
 • pravidelne kontrolujte technický stav bicykla
 • deti nech sa bicyklujú mimo hlavných ciest
 • ovláda a dodržiava Vaše dieťa pravidlá cestnej premávky?
 • pri jazde na kolieskových korčuliach alebo skateboarde treba vždy okrem prilby používať aj chrániče kolien, lakťov a rukavice. Zlomeniny sú najčastejším úrazom detí.

1.3 dieťa v motorovom vozidle:

 • správne použitý bezpečnostný pás znižuje riziko usmrtenia až o 61%
 • najčastejšia príčina smrteľných úrazov detí vo vozidle je neprimeraná rýchlosť, najmä na mokrej vozovke
 • na slovenských cestách ročne zomiera okolo 50 detí a mladistvých. Väčšina detí zomiera ako spolujazdec v motorovom vozidle…

1.4 rodič motorista:

 • ak zaregistrujete hrajúce sa deti na ceste alebo v jej blízkosti, preventívne znížte rýchlosť svojho vozidla, prípadne dajte o sebe vedieť krátkym aspoň dvojitým zatrúbením
 • deti do veku 12 rokov nevedia správne vyhodnotiť dopravnú situáciu, a tým pádom nemôžu ani správne reagovať
 • dieťa na bicykli alebo na kolieskových korčuliach obchádzajte so zvýšenou opatrnosťou, s odstupom minimálne dva metre a pomaly
 1. úrazy v domácnosti predstavujú 36% podiel v úrazovosti detí:
 • zabezpečte si preto bezpečný domov, a čo je taktiež veľmi dôležité, nenechávajte deti samotné doma, je to veľmi nebezpečné. Vo zvýšenej miere dbajte na zabezpečenie vhodného dozoru k Vašim deťom počas vašej neprítomnosti. Pri menších deťoch dbajte na prevenciu pred pádmi, popáleninami (dbajte na prevenciu popálenín aj pri grilovaní v prírode), obareninami, úrazom elektrickým prúdom a otravami. Pri otrave vždy konzultujte poskytnutie predlekárskej prvej pomoci na 24-hodinovej pohotovostnej linke Národného toxikologického informačného centra ( ntic.sk ) 02/5477 4166 alebo 0911 166 066. Mimo dosah detí držte zápalky, lieky, chemické, čistiace a horľavé látky, ostré predmety, prípadne malé predmety, pokiaľ doma máte menšie deti.
 1. športové aktivity predstavujú 23% podiel v úrazovosti detí:
 • pri všetkých športových aktivitách nepodceňujte ich špecifické riziká. Do hôr patrí pevná obuv, pršiplášť a náhradné oblečenie. Nepreceňujte svoje sily a schopnosti. Riziko búrok nepodceňujte vo všeobecnosti. Nepodceňujte ani pitný režim, pri pohybových aktivitách deti potrebujú oveľa viac tekutín ako dospelí.
 1. pobyt pri vode:
 • na Slovensku sa ročne utopí okolo 20 detí a 130 dospelých
 • veľa detí sa utopí alebo si poškodí krčnú chrbticu pri skoku do neznámej vody
 • deti bez vášho dozoru nikdy nesmú byť pri vode. Až 80% detí sa utopí pri dozore svojich rodičov alebo blízkych. Určite ste si teraz položili otázku, PREČO? Pretože dozorujúca osoba si číta, rozpráva sa, telefonuje, opaľuje sa. Dieťa sa v zlomku sekundy a v tichosti začne topiť, a keď skončí napríklad telefonát, už môže byť neskoro na záchranu topiaceho sa dieťaťa. Preto buďte VŽDY pri kúpajúcom dieťati a neustále ho opticky sledujte. Myslite na to, že breh môže byť náhle prudký, tečúca voda je zradná, presne ako more. Do neznámej vody nikdy neskáčte šipku. Kúpať sa nechoďte rozhorúčení a najedení. Plávajte popri brehu a aspoň dvaja. Pri člnkovaní vždy používajte záchrannú vestu. Veľký nárast utopení malých detí spôsobuje veľký nárast domácich bazénov a bazénikov. V niektorých krajinách je povinné oplotenie domácich bazénikov.

 

 1. nové prostredie:
 • na deti číhajú nové nástrahy a riziká spôsobené zmenou prostredia, napríklad prázdniny u starých rodičov na dedine. Dieťa v novom prostredí nepozná riziká, preto dochádza k zvýšenému počtu úrazov. Najčastejšie úrazy sú pády. Je dôležité, aby sa dieťa v novom prostredí nepohybovalo samo.

 

V logickom myslení, postrehu, sústredení a predvídaní nebezpečenstva sa deti k schopnostiam dospelých blížia až po 12-tom roku života, preto bezpodmienečne vedľa seba musia mať  zodpovednú dospelú osobu, najlepšie svojho rodiča.

Poznanie rizík a ich eliminácia je kľúčovým faktorom prevencie. Vo Švédsku sa prevencii úrazov detí venujú vyše tridsať rokov a výsledkom je tá skutočnosť, že na úrazy tu zomiera trikrát menej detí ako v našej krajine.

Overte si, či Vaše dieťa vie, kam má zatelefonovať v prípade núdze, a že vie, čo má hovoriť.

Zopakujte si poskytovanie predlekárskej prvej pomoci a naučte ju aj svoje deti. Všetky dôležité informácie z oblasti prevencie úrazov detí nájdete na webstránke www.mladyzachranar.sk .

Žiaden rodič nie je schopný chrániť dieťa na sto percent pred úrazom. Preto nebuďme ľahostajní k cudzím deťom a dávajme na ne pozor spoločne, veď sú to naše deti, ktoré my dospelí musíme chrániť.

Ďakujeme za Vašu pozornosť a želáme Vám všetko dobré a Vašim deťom krásne a bezpečné prázdniny!

Z otvoreného listu občianskeho združenia RESCUE TEAM SLOVAKIA, o.z.

 

POLICAJNÝ ZBOR SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
&
  RESCUE TEAM SLOVAKIA, o.z.

Záchranársky portál    www.112.sk

  

Štatistické údaje k nezvestnostiam detí v SR

 

Rok

Celkový počet

Nezvestných

hlásené/ukončené

Z toho Deti

do 15 r.

hlásené/ukončené

Deti

do 18 r.

hlásené/ukončené

2006 2391/2177 407/394 857/783
2007 2393/2187 408/393 905/842
2008 2823/2626 468/458 1.085/1.021
2009 3354/2824                                 405/396                  1053/985         

 

Maloleté dieťa, ktoré sa stratilo sa môže nachádzať v ohrození života alebo zdravia:

 • dieťa sa vzhľadom na svoj vek môže stať obeťou nešťastnej náhody (dieťa je ohrozované aj rizikami prostredia: doprava, železnica, voda, terén a pod.),
 • dieťa potrebuje prístup k životne dôležitým liekom,
 • dieťa sa mohlo stať obeťou násilného trestného činu,
 • dieťa je vystavené poveternostným vplyvom počasia.

 

 Vytvorenie vhodnej infraštruktúry vo forme databáz detí, žiakov, pedagógov, rodičov,  rodinných príslušníkov a ich kontaktov umožní:

 • okresnému pátračovi Policajného zboru rozposlaním hromadnej SMS správy rýchlo preveriť, či nezvestné dieťa sa nenachádza v zvolenom okruhu osôb,
 • takýto systém v značnej miere urýchli prvú fázu pátrania, čo eliminuje časový faktor vplyvu možných rizík na stratené dieťa,
 • vložením identifikačných údajov nezvestného dieťaťa do informačného systému sa bude opis nezvestného dieťa a okolnosti prípadu aicky zobrazovať v zvolenom okruhu webstránok miest a obcí: www.nazovobce.112.sk

 

Za pomoci SMS brány (hromadné vyrozumenie cieľovej skupiny osôb) bude ďalej možné:

 • povolať dobrovoľníkov do pátracej alebo záchrannej akcie – zefektívnenie a urýchlenie riešenia krízových situácií,
 • vyrozumenie rodičov, pokiaľ by nastala krízová situácia, ktorá by vyžadovala evakuáciu predškolského alebo školského zariadenia,
 • informovanie občanov o vzniknutom ohrození, napr. počas povodní,
 • informovanie občanov o evakuácii, napr. počas povodní alebo iného ohrozenia.

  

Dávajme pozor na naše deti, venujme im potrebnú starostlivosť a pozornosť….
…zaujímajme sa o to, čo robia, s kým a kde sa stretávajú…
…po čom túžia…