logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Materská škola

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: Mgr. Ivana Lazurová

Tel kontakt: 0944 272 200

I. trieda – mladšia skupina, tr. uč. Mgr. Slavomíra Kutná

II. trieda – staršia skupina, tr. uč. Mgr. Juliana Gerčáková

Školníčka a upratovačka: Dana Verešpejová

 

Denný poriadok:

7:00 – otvorenie prevádzky

8:55 – 9:20 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, desiata)

9:20 – 10:10 – vzdelávacie aktivity

10:20 – 11:30 – pobyt vonku

11:30 – 12:15 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, obed)

12:30 – 14:30 – príprava na odpočinok, odpočinok

14:30 – 15:00 – hygiena, olovrant

15:00 – 16:30 – hry a hrové činnosti

16:30 – ukončenie prevádzky