logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

INFORMÁCIE K OTVORENIU ŠKOLY od 1. 6. 2020 pre žiakov 1. – 5. ročníka

Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe odporúčania MŠVVaŠ a rozhodnutia zriaďovateľa obce na základe zisteného záujmu rodičov o prihlásenie žiakov do školy,

plánuje otvorenie školy pre žiakov 1. – 5. ročníka od 1. 6. 2020.

 

Organizácia bude prebiehať nasledovne:

 1. stupeň:
 • žiaci, ktorí budú navštevovať školu, dostanú podrobné informácie o organizácii vyučovania cez triednych učiteľov
 • žiaci, ktorí nebudú navštevovať školu, sa budú vyučovať naďalej dištančnou formou

 

 1. stupeň:

 Žiaci 5.A, 5. B

 • vyučovanie pre prihlásených žiakov začína 1. 6. 2020 o 7.10 hod., končí každý deň 5. hodinou do 11.40 hod. podľa upraveného RH
 • žiaci 5. A, 5. B, ktorí nebudú navštevovať školu, sa budú vyučovať naďalej dištančnou formou

 

Žiaci 6. – 9. roč.

 • budú pokračovať v online vyučovaní podľa nového RH, ktorý im zašlú triedni učitelia v priebehu budúceho týždňa, najneskôr do 28. 5. 2020

 

Stravovanie bude zabezpečené pre žiakov prítomných v škole, ktorí oň prejavia záujem.

ŠKD – podľa záujmu (ráno 6.50 – 7.55 hod., popoludní od 11.45 – 16.00 hod.)

 

Základná škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy,

 

Dôležité pokyny pre zákonných zástupcov:

 • pri nástupe dieťaťa do školy je rodič (alebo žiak, ak chodí do školy bez sprievodu dospelej osoby) povinný odovzdať VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE.

Nájdete ho tu:

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf

alebo si ho môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy v dňoch 27. – 29. 5. 2020 v čase od 8.00 – 12.00 hod.

Vyplnené a podpísané vyhlásenie s aktuálnym dátumom je potrebné odovzdať až pri nástupe žiaka do školy – 1. 6. 2020

 

Ďalšie povinnosti zákonných zástupcov:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení po príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca šk. r. 2019/2020

 

Viac informácií o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ a ZŠ do konca školského roka 2019/2020 nájdete na:

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol