logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Hviezdoslavov Kubín

28.2.2017 sa uskutočnila obvodová súťaž umeleckého prednesu poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín.    V jednej z našich tried sa zišli tí najlepší recitátori, žiaci prvého stupňa základných škôl Bartošovce, Fričkovce, Osikov a Hertník.   Porotu zaujali aj  naši recitátori.

Ceny a diplomy si odniesli :

V prednese poézie Nikola Hatalová, 2. roč. – 1. miesto; Ella Harčarufková, 1. roč. – 2. miesto a Soňa Onofrejová, 2. roč. – 2. miesto.

V prednese prózy: Timea Tilická, 3. roč. – 2.miesto a Katarína Kunecová, 3. roč. – 3. miesto.

 

Všetkým recitátorkám srdečne blahoželáme!