logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

iBobor

Aj tento rok naši žiaci riešili úlohy online informatickej súťaže iBobor. Bol to už jubilejný 10. ročník a celkovo sa súťaže zúčastnilo 55 žiakov 2. – 9. ročníka. Prvýkrát tieto úlohy riešili aj žiaci v kategórii Bobríci (3. a 4. ročník) s veľmi dobrými výsledkami. Plný počet bodov a 1. miesto v rámci SR získali Viktória Semaneková (3.roč.) a Adriana Stavárová (3.roč.), ďalší úspešní riešitelia sú Vanesa Bortníková, Slávka Kurtyová, Daniel Novák, Viktória Silvašiová, Katarína Kunecová. Úspešní riešitelia v kategórii Benjamín (5. – 7. ročník) sú Tobiáš Jutka (7. B), Matúš Kunec (7. B), Matúš Semanek (7. B), Daniela Šoltýsová (6. A), Adrián Kukľa (5. A), Terézia Pösová (5. A). Úspešní riešitelia v kategórii Kadet (8. a 9. ročník) sú Zuzana Jutková (8. A), Ján Šinaľ (8. A), Ivana Geralská (8. A), Tadeáš Manik (9. A), Richard Šviržovský (9. A) a Zuzana Štefančinová (8. A). Všetkým súťažiacim blahoželáme.

Mgr. Eva Mlynárová.

Predchadzajúci článok