logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Finančná gramotnosť

K základným vedomostiam mladého človeka patrí aj jeho finančná gramotnosť a schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov.

Preto sa aj na našej škole každoročne uskutočňuje súťažné dopoludnie týkajúce sa finančnej gramotnosti.

V tomto roku si zmeralo vedomostné sily šesť trojčlenných družstiev zastúpených z 8.A, 8.B, 9.A a 9.B triedy.

Riešením piatich úloh týkajúcich sa finančného slovníka, online testu či výpočtu daní si prvé tri miesta odniesli žiaci 9.A  a 9.B triedy:

  1.   miesto 9.A: Vanessa Kováčová, Rebeka Kutná a Samuel Mačej
  2. miesto 9.B: Adrián Hnát, Jozef Lazur, Daniel Novák
  3. miesto 9.B: Michael Krakovský, Dávid Putnocký, Soňa Šľachtičová

Najlepšie družstvo nás bude reprezentovať na finančnom workshope SOŠ J. Andraščíka v Bardejove.

Mgr. K. Semánková