logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Exkurzia v Divadle Jonáša Záborského v Prešove

Divadlo – to nie je len javisko a hľadisko. Miesta pre divákov navštívia mnohí. Na javisko, na dosky, ktoré znamenajú svet, sa dostanú len niektorí. No a do iných miestností v divadle pustia málokoho. Preto sú často zaujímavejšie tie zákutia, kde sa obyčajný smrteľník nedostane, napr. sklady rekvizít, kostýmov alebo dekorácií, chodby, vetracie šachty, tmavé kúty a rozžiarené javiská. Sú to priestory, kde sa odohrávajú príbehy, o ktorých nevie nik, teda okrem nás. Sme o mnoho skúseností bohatší, ako to celé na javisku, za javiskom vyzerá… Predmet dramatická výchova nám otvára dvere aj do takýchto „netradičných“ divadelných  priestorov vytvárajúcich „(ne)tradičný“ pocit diváka sediaceho v hľadisku…

Mgr. Andrea Šoltésová, žiaci 6. A

Predchadzajúci článok