logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám sme začali rozhlasovou reláciou a rozdaní modrých stužiek na veľkej prestávke. Modrá stuha ako symbol toho, že drogy v našom živote nemajú miesto. Popoludní sme pokračovali kvízom, ktorý sa niesol v duchu Miluj život, nie drogy. Kvízu sa zúčastnili žiaci 5. – 9. ročníkov. Na prvom mieste skončili žiaci zo 7.B triedy ( v zložení: T.Harčariková, K.Franeková a R.Paľuvová); druhí skončili deviataci a tretí žiaci zo 7.A. V utorok si žiaci zmerali svoje sily vo florbalovom zápase, z ktorého si prvé miesto vybojovali žiaci zo 6.B., druhí skončili žiaci zo 6.A a bronz si odniesli piataci. Streda patrila starším žiakom, pretože ich čakal futbalový zápas. Zlato si odniesli deviataci, strieborní skončili ôsmaci a bronzoví siedmaci. Okrem športu žiaci pracovali na rôznych projektoch, tvorili plagáty s protidrogovou tematikou, ktoré zdobia našu vstupnú chodbu. Tento týždeň aktivít sme ukončili nielen športom, ale aj tancom proti drogám na prvom stupni. Veríme, že takéto aktivity prispejú k tomu, aby si žiaci uvedomili, že jedine život bez drog môže byť krásny, šťastný a úspešný.

Mgr. Anna Poláková.

Predchadzajúci článok