logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Európsky týždeň boja proti drogám.

Tretí novembrový týždeň sa spája s názvom „Európsky týždeň boja proti drogám.“ Jeho poslaním je zamyslieť sa nad škodlivými účinkami fajčenia, alkoholu a drog a ich negatívnymi následkami na naše zdravie. Týždeň sme začali reláciou v školskom rozhlase s názvom „Medzinárodný deň bez fajčenia a alkoholu“. V  rámci „ Európskeho týždňa boja proti drogám“ bolo jednou z aktivít zhotovenie žiackych prác spojené s výstavou na danú tému. Žiaci mali pomocou rôznych techník zobraziť svoj názor na alkohol, fajčenie a drogy, ich škodlivosť a následky. Ďalšími aktivitami boli aj prednášky pre žiakov 9. ročníka a beseda pre žiakov 7. a 8. ročníka s odborným výkladom pracovníčky RÚVZ. V neposlednom rade sa naši žiaci a žiačky II. stupňa popasovali s loptou v našej telocvični. Žiaci boli veľmi aktívni.  Tak nech nám tá radosť, chuť z pohybu vydrží čo najdlhšie! Podľa známeho projektu “Zober loptu, nie drogy” sme my zobrali radšej tú loptu.
​​
O fajčení, alkohole, drogách, mobiloch, zdravom životnom štýle, o voľnočasových aktivitách sa žiaci rozprávali so svojimi učiteľmi aj na triednických a iných hodinách.

Mgr. Roman Borodáč

Predchadzajúci článok

Ďalší článok