logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Environmentálna výchova na našej škole

Je veľa možností realizácie environmentálnej výchovy na škole. Existujú rôzne metódy ako implementovať     ENV  do vyučovania. Úlohou učiteľa je vybrať také formy a metódy, ktoré by najviac zaujali žiakov. Na našej škole pracujú pedagógovia ako jeden tím, vzájomne sa podporujú a v rámci niekoľkých týždňov vypracovali rôzne aktivity podporujúce ENV.

   Jednou z najzaujímavejších aktivít bola beseda s včelárom z neďalekej obce Fričkovce pánom Šoltysom. Tento dlhoročný včelár zaujal deti nielen pútavým rozprávaním zo života včely medonosnej, ale aj rôznymi ukážkami a sladkou ochutnávkou medu.

  Druhou aktivitou bola exkurzia do miestnej BIOPLYNOVEJ STANICE, kde žiakom podal veľmi podrobný výklad pán Dvorský. Bioplynové stanice spracujú bioodpad a následne vyrábajú bioplyn , ktorý sa využíva ako alternatívny zdroj energie a zároveň nepoškodzujú životné prostredie.

  Veľmi zaujímavá bola aj naplánovaná turistická vychádzka k miestnej skládke odpadu ako príklad negatívneho vplyvu človeka na životné prostredie, ale zároveň pre porovnanie návšteva krásne upraveného rybníka v Bartošovciach – Grabiš, ako ukážka kladného vplyvu človeka na životné prostredie.

  Netradičné formy vyučovania a ENV – aktivity na hodinách s témou životného prostredia a ochrany prírody boli pre žiakov podnetom k zamysleniu sa nad aktuálnou problematikou súčasnosti.

                                                                                                                       Mgr. Anna Poláková

Predchadzajúci článok

Ďalší článok